Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Våra musikprofiler

Det här är skolan för dig som brinner för att sjunga eller spela!  Vi ger våra elever möjlighet att utveckla sitt musicerande inom såväl klassisk som modern musik. Hos oss får du möta både komponerad och arrangerad musik från olika tidsepoker och inom olika genrer.

I musikundervisningen är alla röster och instrument lika viktiga. Gemensamt utvecklar vi kollektivt ansvarstagande, solidaritet och respekt för varandras olikheter samtidigt som vi ger eleverna en gemensam nämnare att samlas och glädjas kring. Nyckelord i musikundervisningen är trygghet, respekt och engagemang.

Våra lärare är såväl pedagoger som skickliga musiker med olika inriktningar genom vilka eleverna får möta musik från flera olika perspektiv.

Uppsala musikklassers Luciakonsert i Domkyrkan 2019, Foto : STAFFAN CLAESSON

Sång/kör-profil

Musikundervisningen sker klassvis och utgångspunkten för undervisningen är körsång, röstvård och tonbildning. Vi ger även eleverna kunskap inom musikteori, gehörslära, bruksspel, musikhistoria, musikskapande, instrument- och genrekunskap.

Orkesterprofil

Musikundervisningen sker klassvis och utgångspunkten för undervisningen är orkesterspel (samspelthet, klang, frasering, karaktär, initiativförmåga m.m.). Vi ger även eleverna kunskap inom musikteori, gehörslära, bruksspel, musikhistoria, musikskapande, instrument- och genrekunskap.

Konserter och framträdanden
Vid Uppsala Musikklasser får eleverna en gedigen musikalisk grund att stå på och erfarenhet av att framträda inför publik. Konserter och andra framträdanden är en naturlig del av vår undervisning och verksamhet, och en stor del av elevernas utvecklingsprocess. Eleverna får möjlighet att i regelbundna samarbeten musicera med professionella musiker och aktörer. Konserter och framträdanden sker även under kvällar och helger men den övervägande delen av musikverksamheten ligger under skoltid.

För att kunna säkra den kvalitet i undervisningen som eleverna har rätt till är studiero, fokus och aktivt deltagande en självklarhet i alla klassrum. Väljer du UMK gör du ett medvetet val att prioritera musikverksamheten.

Vi har intagningstest för elever till årskurs 3 och 4 (sångprofil) och årskurs 6 (orkesterprofil). Mer information om det finner du under Ansökan.