Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Klagomål

Klagomålshantering

Om du har synpunkter på skolans verksamheten ber vi dig att i första hand ta upp det direkt med den det berör. Om du efter kontakt med personalen fortfarande har synpunkter är du välkommen att vända dig till rektor.

Kontaktuppgifter till rektor: rektor@uppsalamusikklasser.se