Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Konsertkalendarium

Konsertkalendariet för läsåret 2021/2022 är preliminärt och kan uppdateras med kort varsel utifrån vilka restriktioner som gäller med anledning av Corona-pandemin. Även information gällande antal i publiken, om konserten sänds digitalt eller inte med mera kan ändras och uppdateras ända fram till konsertdagen.

Information till medverkande elever om respektive konsert anslås på Schoolsoft i kalendern. Denna information uppdateras vanligtvis någon vecka innan konsertdatumet.

6 december, måndag – Julkonsert med orkesterklasserna kl 19:00 i Korskyrkan. Medverkande klasser 7C, 8C och 9C.
Biljettinformation inkl. information om förköp.

9-10 december, torsdag-fredag – Luciakonserter i Domkyrkan kl 19:30. Medverkande klasser:
9 december: 5B, 6A, 7A, 8B och 9AB, samt Extramusiken på Katedralskolan.
10 december: 5A, 6B, 7B, 8A och 9AB, samt Extramusiken på Katedralskolan.
Biljetter till dessa konserter säljs via Domkyrkans biljettsystem. Båda konserterna är slutsålda.

16 december, torsdag – Julspektakel med Trio X kl 18:00 på Frälsningsarmén. Medverkande klasser 4AB och Trio X från Musik i Uppland.
Biljettinformation inkl. information om förköp.


15 januari, lördag – Öppet hus på Uppsala Musikklasser kl 10-13.

12 mars, lördag – Mozarts Requiem på UKK. Medverkande klasser 9AB samt Extramusiken på Katedralskolan

30 mars, onsdag – Konsert med 4AB och 5AB i Korskyrkan

7 maj, lördag – Vårkonsert med sångklasserna kl 13:00 och 15:30 på UKK. Medverkande klasser 4AB, 5AB, 6AB, 7AB, 8AB och 9AB.

9 maj, måndag – Vårkonsert med orkesterklasserna kl 18:00 och 20:00 på UKK. Medverkande klasser 6C, 7C, 8C och 9C.