Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Frånvaro/ledighet

Sjukanmälan

Om en elev blir sjuk måste målsman varje sjukdag registrera frånvaron i SchoolSoft
I undantagsfall kan meddelande lämnas på telefonsvararen på telefonnummer 018-502040.
Vi ber er att meddela skolan så tidigt som möjligt på dagen. OBS! Ni får inte i något fall registrera ledighet i detta system. Er frånvaroanmälan betraktas alltid som sjukanmälan eller som besök hos läkare.
All registrering av ledighet ansvarar klassföreståndaren för.


Ledighetsansökan

Om du vill ansöka om ledighet för ditt barn fyller ni i blanketten ”Ledighetsansökan”, signerar och lämnar in till ditt barns klassföreståndare. Blanketten kan du ladda ner här på hemsidan eller be att få på skolans expedition.

Skolan är generellt restriktiv med ledigheter utöver de schemalagda skolloven och beviljar ej ledighet i samband med Nationella prov. Vi vill också göra er uppmärksamma på att sökt ledighet i perioden före en konsert kan medföra att eleven inte kan medverka vid konserten.