Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Bildarbeten, åk 6-9

Åk 8: Romantiken – Svenska och Bild

I svenska och bildämnet har eleverna i åk 8 arbetat med området Romantiken, en stilepok från mitten av 1800-talet inom konst, litteratur och musik. I svenska har de skrivit en dikt och i bild har de målat på ett eget foto i den romantiska stilen. Nedan ser ni fristående exempel från båda ämnena.


Åk 9: Skulpturer – Engelska och Bild

Samarbete mellan engelska och bild. I engelska har eleverna valt en låt och analyserat texten. I bild har de skapat en skulptur som uttrycker låten och dess budskap.


Åk 9: Stora bildprojektet 2023

Åk 6: Glödlampan – ett oväntat innehåll

Åk 6 arbetar med teknikträning i teckning och skapar volym och rumslighet med form och skugga, men även med att utveckla en egen kreativ idé.


Åk 7: Fantasy

Åk 7 har i svenska skrivit en fantasyberättelse som de sedan i akvarell målar ett motiv utifrån. De skriver sedan med kalligrafi en mening som passar till motivet som finns i fantasyberättelsen.


Åk 8: ”Under ytan”

I uppgiften har eleverna fått berätta om sig själva genom att skapa luckor i sina självporträtt.


Åk 6: Land art

Eleverna i åk 6 har arbetat utomhus med ”Land Art”. I grupp har de skapat konstverk med hjälp av naturens material.


Åk 7: Parafras: ideal och normer i bilder

Eleverna i åk 7 har arbetat med att göra en egen tolkning, parafras av ett konstverk. Utifrån ett eget valt äldre konstverk skulle eleverna göra en bild som reflekterade över ideal och normer idag. Klicka nedan för att öppna fler exempel på vad eleverna har skapat.


Åk 7: Skulpturer

Åk 7 har arbetat med arkitektur som inspiration till lerskulpturer. I denna uppgift har  eleverna fått en introduktion om några arkitekturstilar och välkända byggnader runt om i världen, sedan följde skissarbete och sedan att skapa sin skulptur.