Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Musikklassföreningen

Föreningen Uppsala Musikklasser är en ideell förening, vars uppgift är att främja Uppsala Musikklassers musikverksamhet i grundskolan årskurs 3-9 samt de klasser på Katedralskolan som har extramusik. Genom information ska föreningen skapa en positiv inställning och ökat intresse för musikklasserna. Föreningen ska förvalta sina ekonomiska tillgångar med utgångspunkt från att på bästa sätt främja elevernas musikaliska utbildning.

Medlemskap erbjuds alla föräldrar/vårdnadshavare till elever i musikklasserna och dessutom myndiga f d musikklasselever.

Föreningens styrelse väljs vid höstens årsmöte. Styrelsens uppgift är att stödja musikklassernas konsertverksamhet. Styrelsen ansöker om medel från stiftelser och fonder samt får sponsorpengar.

De medel som föreningen äger är resultatet av 30 års verksamhet med gåvor, sponsring och donationer från bl.a. stiftelser. De är avsedda att användas till nytta och glädje för alla musikklassers musikutveckling. Föreningen beviljar inte bidrag till enskilda klassers skolresor och dylikt.

Föreningens Swish-nummer är 1232082063.

Styrelsemedlemmar

Karin Cars (ordf) 070-5707562
Helena D´Arcy 018-106708
Maria Åkerdahl 018-252245 
Johan Tenstam 018-245011 
Charlotte Bjurbo 076- 8539189
Elin Rubinsztein 073-9571385
Anna Kroeker  018-252139
Sara Sylven 070-8764855

Årsmöte

Musikklassföreningen håller sitt årsmöte den 21 november 2023. Här kan du ladda ned kallelse samt verksamhetsberättelse för året 2022-2023.