Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Välkommen till Uppsala Musikklasser

Uppsala Musikklasser är skolan för dig som brinner för att sjunga eller spela. Vi är en grundskola från åk 3 till åk 9 med musikprofil. Oavsett var du bor i kommunen, eller vilken skola du går i, kan du söka till Uppsala Musikklasser. Vi har intagningstest för elever som börjar i sångklass årskurs 3 och 4, samt till orkesterklass årskurs 6. Övriga årskurser kan man söka till i mån av plats. Information finner du under Ansökan. Om du vill veta mer eller vill anmäla ditt intresse kan du kontakta skolan.

På UMK vill vi att våra elever ska känna lust och vilja till lärande. Därför strävar också våra pedagoger oavsett ämne efter att inspirera och väcka nyfikenhet. Den passion, driv och glöd som driver skolan är inte bara begränsad till musiklektionerna och musikämnet utan genomsyrar all verksamhet på skolan.

Musiken spelar stor roll i elevernas vardag och blir en sammanhållande faktor, där elever kan mötas över årskurserna och oavsett bakgrund, förkunskaper eller vald musikprofil.