Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Fritids

Uppsala Musikklassers fritidshem


Under pågående pandemi gör vi på UMK allt för att minska trängseln i vår skola. Eleverna skall lämnas och hämtas utomhus. Ring numret nedan för att få kontakt med oss när ditt barn skall hämtas. Vi ser gärna att eleverna kommer så sent som möjligt på morgonen och att de elever som har möjlighet att gå hem direkt efter skolan gör det, allt för att minska trängsel.


Vi följer den nationella läroplanen för grundskolan och skolverkets råd för fritidshem. Verksamheten skall utgå ifrån barnens behov och förutsättningar. Vi vuxna vill skapa en verksamhet som är tydlig i sin struktur, där barnen känner sig trygga. Vi erbjuder mycket lek och skapande verksamhet (både fria- och styrda), inne och utomhus, för att främja elevernas utveckling och sociala samvaro. 

Fritidsverksamheten är från År 3-6 och vi använder oss av egna lokaler på bottenvåningen. Vi vistas ofta i vår närmiljö och gör utflykter.

På fritids erbjuds olika skapande aktiviteter där vi låter eleverna bekanta sig med olika material som lera, textil och olika målartekniker. Mycket musik genomsyrar vår verksamhet och vi, tillsammans med eleverna, ordnar olika uppvisningar på fritids där eleverna uppträder för varandra

Varje vecka sätter vi upp en aktivitetslista väl synlig för eleverna så de ser vad som erbjuds. Ett månadsbrev skickas ut från fritids via Schoolsoft  och där informerar vi om vår verksamhet.

Vi öppnar 7.30 och stänger 17.00. Observera att om ditt barn ska gå hem själv utan hämtning av vuxen, krävs en skriftlig lapp från dig/er som vårdnadshavare – allt för att säkra ditt barns trygghet. Den lappen tillhandahåller ni från oss på fritids. Fritidshemmet är öppet under skollov och studiedagar med undantag för ett fåtal dagar, för mer information se skolans kalendarium.

Jullovet 21/22 har vi öppet alla vardagar utom den 10 januari, då vi stänger för planering.

Vill ni komma i kontakt med oss eller ert barn så kan ni ringa på fritidsmobilen 0762-965672. Den är bemannad varje dag 07:30-08:30 samt 13:30-17:00. Vi låser in barnens mobiler under hela dagen som de får tillbaka när de ska gå hem eftersom vi är en mobilfri skola/fritids.

Du söker och säger upp ditt barns plats på fritidshemmet på eBarnUngdom på Uppsala Kommuns hemsida.