Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Vanliga frågor och svar

Här får ni svar på vanliga frågor vi får. Vill ni fråga fler saker kan ni chatta med oss under vårt digitala Öppet hus 16/1 kl 10.13. Ni kan även ställa frågor till info@uppsalamusikklasser.se.

Frågor om ansökan

När är sista ansökningdag till läsåret 22/23?
Måndagen den 24 januari.

Hur gör jag när jag ansöker?
Till sångklass åk 3 och orkesterklass åk 6 ansöker du via vår hemsida, uppsalamusikklasser.se, där du fyller i ett formulär. Söker ditt barn till sångklass åk 4 eller är intresserat av ströplatser till högre årskurser skickar du ett mail till anders.goransson@uppsalamusikklasser.se.
Efter att du fått svar på ditt sång- eller speltest skickar du in ansökan till Uppsala Kommun via https://mittskolval.se/.

Kan jag söka om jag bor i en annan kommun?
Ja. Ansökan måste även ske hos Uppsala Kommun i https://mittskolval.se/.

När genomförs antagningarna för sångklass?
Lördag 29 januari och söndag 30 januari.

När genomförs antagningarna för orkesterklass?
Söndag 30 januari.

När får jag svar på om jag kommit in?
Söndag 30 jan får du ett besked från oss. Därefter gör du en ansökan till Uppsala Kommun senast måndag 31 januari. Det officiella svaret från Uppsala kommun kommer i mars.

När behöver jag senast anmäla i  Mitt skolval?
Senast Måndag 31 januari. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna godkänner anmälan! Ansökningsperiod för byte av skola om man inte har blivit nöjd är 15-24 mars. Skolvalet avslutas 30 april.

Kan jag vänta med att anmäla mitt skolval i  Mitt skolval tills jag fått svar om jag kommit in?
Ja, vänta helst till dess att ni får svar från oss och gör sen skolvalet i  Mitt skolval senast 31 januari. Alternativt: välj den skola du vill att ditt barn annars går på och byt sen skolval om du får besked att du kommit in.

Hur går sång- respektive instrumentprovet till?
Information finns på hemsidan under ”Ansökan” – ”Hur söker man?”. Där finns även två filmer, ett där vi visar hur sångprovet till åk 3 går till och ett där vi visar hur spelprovet till åk 6 går till.

Frågor om musiken och vår skola

Hur många barn tas in i åk 3?
52 elever.

Hur många tas in i åk 4?
8 elever. (Vi fyller på de två klasserna i åk 3 från 26 elever till 30.)

Hur många tas in i orkesterklass?
30 elever. Det finns dock några få lediga platser även i nuvarande åk 6 orkesterklass.

Vilka instrument kan jag söka till orkesterklass på?
Trummor, elbas/kontrabas, piano/keyboard, gitarr, harpa och nästan alla stråk- och blåsinstrument. Exempel på instrument som INTE ingår i orkestern: Ukulele, blockflöjt och nyckelharpa.

Hur mycket musik har man på en skolvecka?
Cirka 200 min.

Har man musik varje dag?
I sångklass har man musik varje dag eller 4 dagar i veckan.
I orkesterklass har man musik 2 dagar i veckan, men längre lektioner.

Förekommer det att ni har konserter även på kvällar o helgdagar?
Ja, det är framför allt då konserterna ligger.

Vilka ämnen är reducerade för att få plats med musiken?
Alla utom svenska, matematik och engelska.

Har ni ett elevhälsoteam?
Ja, vi har skolsköterska, kurator, psykolog, SYV och speciallärare.

Upp till vilken årskurs kan jag ha fritids?
T.o.m. åk 6. Obs: Båda vårdnadshavarna måste godkänna/skriva under anmälan.

Hur ser det ut vad gäller elevinflytande?
Vi har en aktiv Elevkår.

Hur många elever finns på skolan?
Drygt 500.

När startade Uppsala Musikklasser?
Uppsala Musikklasser startade 1982. 2010 blev vi en stiftelsedriven friskola.