Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Bildarbeten, åk 6-9

Åk 9: Eget bildprojekt

Åk 9 har under en stor del av läsåret arbetat med ett eget bildprojekt. Bildprojektet har varit indelat i två moment. Moment ett är en introduktion till konsthistoria, där eleven sedan väljer ett eget personligt tema på sitt bildprojekt och letar research och inspirationsbilder till detta. Moment två innebär skissarbete, att prova olika idéer och till sist att utföra sitt tema i måleri. Avslutningsvis gör eleven en utvärdering och presentation av sitt arbete för gruppen. Fantastiskt spännande och intressanta teman och målningar har det blivit! Nedan visas ett urval av de nästan 90 bilderna som gjorts av 9A, 9B och 9C.

Håll musen över respektive bild för att se vilket tema som inspirerat. Klicka gärna på bilderna för att se dem i fullstorlek!


Åk 6: Kläddesign

Åk 6 har arbetat med kläddesign. Eleven ska utifrån ett konstverk skapa en kläddesign inspirerat av detta. Skissarbete och arbetsprocess är viktiga i denna uppgift. Det ingår även en presentation för gruppen om designen och konstnären som skapat konstverket.


Åk 9: Black out

Åk 9 har arbetat med tekniken Black out: Utifrån en boksida ska eleven skapa en bild som samspelar och förstärker utvalda ord.