Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Sångtest – hur går det till?

Här kan du läsa om hur sångtestet till åk 3 och 4 går till. Du kan även se en film på hur testet går till. Längst ned finner du texten till den obligatoriska sången Vem kan segla för utan vind, samt en pdf med denna information att spara hem.

  • Du sjunger två sånger- ”Vem kan segla” (2 verser) samt en sång du väljer själv. Båda sångerna framförs utan ackompangemang. (Detta är det enda du behöver förbereda.)
  • Du gör härmningsövningar där vi spelar före och du härmar med rösten.
  • Du gör ett kort rytmhärmningstest där du härmar några rytmer som vi knackar med en penna.

Hela testet görs individuellt, men i filmen nedan har vi låtit en grupp elever visa testet tillsammans. Observera att rytm- och härmningsövningarna inte är identiska med de i filmen.

Vem kan segla

Vem kan segla förutan vind,
vem kan ro utan åror,
vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind,
jag kan ro utan åror
men ej skiljas från vännen min 
utan fälla tårar.