Plats: Seminariegatan 1. Postadress: Prästgatan 13, 752 28 Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Department: Elevhälsoteamet (EHT)

Henrik Dahlberg Rehnman

Skolpsykolog (vikarie) Elevhälsoteamet (EHT)

Charlotte Lindbom

Studie- och yrkesvägledare (vikarie) Elevhälsoteamet (EHT)

Nicole Högberg

Kurator Elevhälsoteamet (EHT)

John Repic

Skolpsykolog (föräldraledig) Elevhälsoteamet (EHT)

Erika Rocksén

Spanska och Svenska, Speciallärare Elevhälsoteamet (EHT), Lärare

Annie Sörhammar

Studie- och yrkesvägledare (SYV) (föräldraledig) Elevhälsoteamet (EHT)

Ninna Bromark

Skolsköterska Elevhälsoteamet (EHT)