Värdegrund

Som elev hos Uppsala Musikklasser har du både rättigheter och skyldigheter. Här nedan kan du läsa vilken värdegrund skolan har för dig och övriga elever samt personal. 

Klicka här för att läsa mer om skolans värdegrund

 

Plan för att främja likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling


Skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling regleras av lagstiftning i skollagen och diskrimineringslagen.

Följande planer har vi valt att sammanföra till ett dokument:

 

Plan mot kränkande behandling

 

Sociala medier


Många barn i Uppsala Musikklasser har ett Facebookkonto och egna bloggar och ibland händer det tyvärr att det skrivs kränkningar om och till kamrater. Det är oacceptabelt och inte förenligt med Uppsala Musikklassers värdegrund.  Uppsala Musikklasser vill och hoppas att ni föräldrar stöttar vårt värdegrundsarbete genom att diskutera vett och etikett på nätet med era barn och vill göra er uppmärksamma på följande.

När ett Facebookkonto tecknas hittar man under fliken användarvillkor följande: