Plats: Seminariegatan 1, Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Kör/sång

Musikklassernas sångklasser

Uppsala Musikklasser startade sin verksamhet 1982 och är placerad vid det anrika Seminariet i Uppsala. För undervisningen gäller läroplan för grundskolan, Lgr11, men med förändrad timplan. Musiken har mer tid än i övriga grundskolan och vissa andra ämnen – i huvudsak praktisk/estetiska – har reducerat timtal. Målet för dessa ämnen är dock detsamma som i övriga grundskolan.

Sången spelar stor roll i musikklassernas dagliga liv och är inte hänvisad enbart till musiklektionerna. Konserter och andra framträdanden förekommer rikligt och är musikundervisningens höjdpunkt.

Musikundervisningen sker klassvis och de huvudmål som behandlas är: körsång, röstvård och tonbildning, gehörslära, allmän musiklära, musiklyssning,musikhistorisk orientering samt undervisning på kompinstrument. Musikundervisningen syftar till att skapa en god musikalisk grund för eleverna, vilket bl.a. innebär en säker röstbehandling, bred sångrepertoar, ett tränat gehör och rytmsinne, vana vid samverkan sång/spel, god förmåga att sjunga á vista samt vana att aktivt lyssna till musik.

Uppsala musikklassers Luciakonsert i Domkyrkan 2019, Foto : STAFFAN CLAESSON

Varje klass utgör i sig en körgrupp, som ofta arbetar tillsammans med en eller flera andra körgrupper. Körsången är en mycket viktig del av musikklassernas verksamhet liksom en omfattande offentlig konsertverksamhet. Eleverna i musikklasserna ges inte enskild instrumentalundervisning. Instrumentalundervisning kan du som förälder ordna för ditt barn via bl.a. kulturskolan i Uppsala. Målet med undervisningen i grundskolan är att den ska ge eleverna goda kunskaper och färdigheter. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska människor och dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Vid Uppsala Musikklasser ska eleverna dessutom få en gedigen musikalisk grund att stå på, vokal träning och erfarenhet av att framträda inför publik.