Plats: Seminariegatan 1, Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Nätriddare

På UMK har vi nätriddare i de klasser som har egen dator, så kallat 1-till-1. I varje årskurs 6 finns det två nätriddare som ska vara klassens egna IT-experter så att alla ska få hjälp och support snabbt och enkelt. Dessa nätriddare ska också lyssna på det klasserna tar upp på mentorstiden och ta det vidare till IT-gruppen på skolan, som består av skolans förstelärare med IT-inriktning och skolans IKT-pedagog.

För att bli nätriddare får man göra en ansöka för att få det uppdraget. Den här terminen är dessa elever nätriddare på UMK.