Plats: Seminariegatan 1, Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Fritids

Uppsala Musikklassers fritidshem

Vi följer den nationella läroplanen för grundskolan och skolverkets råd för fritidshem. Verksamheten skall utgå ifrån barnens behov och förutsättningar. Vi vuxna vill skapa en verksamhet som är tydlig i sin struktur, där barnen känner sig trygga. Vi erbjuder mycket lek och skapande verksamhet (både fria- och styrda), inne och utomhus, för att främja elevernas utveckling och sociala samvaro. 

Fritidsverksamheten är från År 3-6 och vi använder oss av egna lokaler på bottenvåningen. Vi vistas ofta i vår närmiljö och gör utflykter.

På fritids erbjuds olika skapande aktiviteter där vi låter eleverna bekanta sig med olika material som lera, textil och olika målartekniker. Mycket musik genomsyrar vår verksamhet och vi, tillsammans med eleverna, ordnar olika uppvisningar på fritids där eleverna uppträder för varandra

Varje vecka sätter vi upp en aktivitetslista väl synlig för eleverna så de ser vad som erbjuds. Ett veckobrev skickas ut från fritids via Schoolsoft  och där informerar vi om vår verksamhet.

Vi öppnar 7.30 och stänger 17.00. Observera att om ditt barn ska gå hem själv utan hämtning av vuxen, krävs en skriftlig lapp från dig/er som vårdnadshavare – allt för att säkra ditt barns trygghet. Den lappen tillhandahåller ni från oss på fritids.

Vill ni komma i kontakt med oss eller ert barn så kan ni ringa på fritidsmobilen 0762-965672, som vi alltid har med oss. Vi låser in barnens mobiler under hela dagen som de får tillbaka när de ska gå hem eftersom vi är en mobilfri skola/fritids.