Plats: Seminariegatan 1, Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Department: Elevhälsan

John Repic

Skolpsykolog

Annie Sörhammar

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Ninna Bromark

Skolsköterska, Mentor 7A