Studie- och yrkesvägledning

Hej jag heter Annie Sörhammar och arbetar som studie- och yrkesvägledare på Uppsala Musikklasser. Jag finns på skolan på måndagar och onsdagar.

Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför valen av fortsatta studier och yrken. Jag arbetar främst med eleverna i åk 9 och mycket fokus ligger på gymnasievalet. Alla elever i åk. 9 erbjuds vägledningssamtal där vi bland annat pratar om intressen, styrkor, möjligheter, begränsningar och de många olika alternativ som finns.
Elever i andra årskurser är också välkomna att boka samtal!

Syftet med studie- och yrkesvägledningen är att eleven ska utveckla sin valkompetens, och få ett bra underlag för att kunna göra ett genomtänkt val till gymnasiet.

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig!

annie.sorhammar@uppsalamusikklasser.se


Viktiga punkter och datum

Gymnasieinformation

22/10 kl. 18.00 i aulan.

Gymnasiekatalogen

Kommer att finnas i digitalform, på kommunens hemsida. I katalogen finns information om alla gymnasieskolans program, vilka ämnen som behöver vara godkända för att komma in på de olika programmen, vilka skolor i Uppsala som erbjuder vilka program mm.

Idrottsutbildning

Sista dag att lämna in den idrottsliga ansökan till Riksidrottsgymnasium och Nationell idrottsutbildning är den 15 oktober eller 1 december beroende på vilken idrott det gäller. Kontakta mig för mer info.                                                           

Gymnasiemässa

För åk 9 på Fyrishov den 15/11. Alla elever i åk 9 åker under skoltid. Öppet för alla på kvällen.

Öppet hus

Ett bra sätt att bekanta sig med de olika gymnasieskolorna är att gå på öppet hus. För datum och tider, se gymnasiekatalogen eller respektive gymnasieskolas hemsida.

Gymnasievalet

Valet till gymnasieskolan görs via internet. Sidan för att göra ansökningar öppnar den 21 januari och sista dag att ansöka är 15 februari.

I början av januari får eleven ett personligt användarnamn och lösenord samt en genomgång kring hur de söker till gymnasiet av mig. Sidan för ansökan är: gymnasievalet.uppsala.se

Preliminärt antagningsbesked

Kommer i april.

Omvalsperiod

Eleverna har möjlighet att ändra sin gymnasieansökan 29 april-15 maj.

Slutgiltigt antagningsbesked

Kommer i början av juli.

Bra länkar för information

http://www.gymnasieinfo.se/

http://www.utbildningsinfo.se/gymnasieskola