Plats: Seminariegatan 1, Uppsala
018 - 50 20 40
info@uppsalamusikklasser.se

Konsertkalendarium

På grund av de rådande restriktionerna i och med Corona och Covid-19 är vår konsertverksamhet ht-20 mycket reducerad. Under hösten genomförs ett fåtal konserter, se nedan. Formen på dessa konserter meddelar senare, och det kan hända att konserterna sänds digitalt istället för med publik på plats. Konsertprogrammet för vårterminen 2021 presenteras i början av vårterminen, och kan komma att ändras med kort varsel beroende på rådande restriktioner. Vi planerar för en verksamhet med fantasi och flexibilitet för att ge såväl våra elever som vår publik det mesta möjliga under den här tiden.

Följande konster under hösten kommer bli av i någon form:

7-8 okt kabaret 8ab (Grand)
22 okt Halloween-kabaret 8C (Skolans aula)
14 dec Julkonserter, 18:00 7C och 20:00 9C (Skolans aula) – sänds digitalt i efterhand
15 dec Julkonserter, 18:00 6C och 20:00 8C (Skolans aula) – sänds digitalt i efterhand
17 dec Julspektakel 18:00, 4AB och Trio X (Skolans aula) – sänds digitalt i efterhand

Digitala luciakonserter för sångklasser åk 5-9 ersätter de traditionsenliga luciakonserterna i Domkyrkan.